Aby zrezygnować z usługi w przypadku posiadania pakietu mOrganizer finansów klient powinien samodzielnie:


•    wejść w zakładkę „Mój biznes” ->„Fakturowanie\Lista faktur" -> „Ustawienia” (prawy górny róg koło zębate)
•    
wcisnąć kafelek Zrezygnuj z usługi
•    wcisnąć wyslij kod
•    wpisać kod, który klient otrzyma drogą SMS

•    potwierdzić rezygnację z usługi wpisując kod otrzymany w SMS

WAŻNE: Klient przed rezygnacją usługi zobowiązany jest samodzielnie pobrać sobie wszystkie dokumenty z systemu. Dostęp do Pakietu oraz do danych po skorzystaniu przez Użytkownika z funkcji „Zrezygnuj z Usługi” zostanie zablokowany, a dane zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku posiadania pakietu KOMFORT bądź PREMIUM klient powinien zadzwonić na infolinię CashDirector.