Biała lista podatników VAT to wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, który jest prowadzony w formie elektronicznej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
 

Obowiązuje od 1 września 2019 roku i ma na celu pomóc przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Jeśli kontrahent podatnika dokona płatności za fakturę na kwotę powyżej 15 000 zł na niezgłoszony rachunek bankowy, nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.


Biała lista pozwala na:

  • zweryfikowanie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na który należy wykonać przelew dla kontrahenta,
  • poznanie podstawy prawnej, jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT


Gdzie znaleźć białą listę podatników VAT?


Biała lista podatników VAT jest dostępna:Rachunki widoczne na białej liście są pobierane automatycznie z baz Krajowej Administracji Skarbowej, po potwierdzeniu w STIR. STIR to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który umożliwia szefowi KAS analizę i przekazywanie informacji w celu zapobiegania wyłudzeniom skarbowym - twój rachunek powinien zostać zgłoszony do STIR przez bank, który go prowadzi. 


Co zrobić, aby rachunek firmy widniał na białej liście?


Numery firmowych rachunków bankowych tzw. rachunki rozliczeniowe  należy zgłosić na właściwym formularzu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG lub w Urzędzie Skarbowym.


W przypadku, gdy rachunku nie ma na białej liście podatników VAT należy upewnić się, że używany rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym założonym do działalności gospodarczej i numer rachunku został podany w Urzędzie Skarbowym.


Biała lista w systemie


System pozwala na szybkie sprawdzenie czy kontrahent widnieje na białej liście podatników VAT. W tym celu należy przejść do zakładki Faktury kosztowe i na fakturze wybrać przycisk Sprawdź.Po kliknięciu przycisku Sprawdź pojawi się informacja z wynikiem sprawdzenia kontrahenta na białej liście.Jeśli kontrahent nie posiada wprowadzonego numeru rachunku bankowego pojawi się poniższy komunikat.


Aby uzupełnić numer rachunku należy przejść do zakładki Fakturowanie/Kontrahenci i edytować dane kontrahenta.


W celu zweryfikowania historii sprawdzenia należy wybrać przycisk Historia kontroli białej listy.Wówczas pojawi się okno zawierające datę sprawdzenia, NIP kontrahenta, nazwę kontrahenta, numer dokumentu, kwotę i wynik.
Pozytywny wynik świadczy o tym, że na dany dzień kontrahent jest zgłoszony na białej liście podatników VAT, natomiast wynik negatywny oznacza, że kontrahent nie widnieje na białej liście.Źródło: www.biznes.gov.pl