Faktury sprzedaży

Raport sprzedaży

Faktury kosztowe

Ewidencje

Pojazdy i środki trwałeW systemie istnieje możliwość generowania utworzonych dokumentów jedynie w formacie PDFUmożliwia to gromadzenie faktur na dysku w formie elektronicznej, jak również wysyłanie dokumentów do kontrahentów.

Program nie pozwala na wyeksportowanie wszystkich danych w formacie do importu do innego systemu.


Sposoby generowania dokumentów w poszczególnych zakładkach:


Faktury sprzedaży


Aby pobrać fakturę przychodową należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury otworzyć określony dokument, a następnie z  paska funkcji wybrać opcję Pobierz PDF:
Raport sprzedaży


Aby pobrać raport sprzedaży należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury rozwinąć opcję Pobierz Raport, którą znajdziemy po lewej stronie na pasku filtrów.Aby pobrać raport należy ustawić daty za jaki okres chcemy wygenerować raport, następnie wybieramy jedną z trzech dostępnych opcji, wciskając lewy przycisk myszki na pole z interesującymi nas danymi.

Proszę pamiętać, że raporty są generowane miesięcznie, obejmują zatem pełne miesiące zakresu dat, które wybieramy. 
Tak więc przy wybraniu zakresu dat od 2020-04-01 do 2020-05-07 uzyskamy raport za okres od 01-04-2020 do 31-05-2020.


Faktury kosztowe


Istnieje możliwość generowania dokumentów DW do postaci PDF. Przechodząc do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe należy wybrać przycisk Zaznacz wiele i zaznaczyć dany dokument, a następnie z paska filtrów kliknąć w Opcje zaawansowane/Drukuj DW do PDFEwidencje


W zakładce Moja Księgowość istnieje możliwość wygenerowania w formie PDF deklaracji PIT, VAT oraz DRA, KPIR oraz Rejestru VAT.

Aby pobrać deklaracje w formie PDF należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Deklaracje, najechać kursorem na odpowiedni dokument i wybrać opcję Drukuj.Aby pobrać KPIR  należy przejść do zakładki Moja Księgowość/KPIR następnie wybrać przycisk Pobierz raport i ustawić odpowiednie parametry.Aby pobrać Ewidencję przychodów należy przejść do zakładki Moja Księgowość/Ryczałt następnie wybrać przycisk Pobierz raport i ustawić odpowiednie parametry.
Rejestr VAT pobiera się analogicznie jak KPIR w zakładce Moja Księgowość/Rejestr VAT.


Pojazdy i środki trwałe


Aby pobrać dokument odnoszący się do pojazdów należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie i wybrać przycisk Pojazdy.  Następnie ustawić odpowiednie parametry w pasku filtrów, wybrać przycisk Pobierz raport i określić odpowiedni zakres czasu.


Analogicznie pobiera się raporty w pozostałych zakładkach dotyczących obszaru Pojazdów i Środków Trwałych.


Jedynie plik JPK pobiera się w formacie XML