Tworząc zaplanowaną dla klienta wysyłkę, na przykład monitu, tworzone jest również zadanie w zakładce Monitoring płatności/Podsumowanie.


Zaplanowane zadanie musi zostać wykonane, aby zostało usunięte z systemu. W tym celu należy skierować kursor na daną fakturę i wykonać zaplanowaną akcję - wysyłkę monitu e-mailem bądź wezwania do klienta. Po wykonaniu czynności, system zamknie zadanie automatycznie. W przypadku uregulowania należności przez klienta, zadanie może zostać przez system uznane jako wykonane, jeśli, np. zostanie wpisany adres e-mail Użytkownika - monit bądź wezwanie zostaną wysłane.