Aby przypisać księgową prowadzącą do konta klienta należy wejść do zakładki Klienci / Obsługa klientów / Stan obsługi firm, następnie zaznaczyć opcję Zaznacz wiele, wybrać firmę i z Opcji zaawansowanych kliknąć Zmień prowadzącego.W kolejnym kroku należy wybrać księgową prowadzącą, która będzie obsługiwała klienta.Nazwisko księgowej prowadzącej będzie widoczne w kolumnie Prowadzący.