Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR


Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiR


Sprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym


Sprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym


Faktura zaliczkowa


Kluczowym dla poprawnego wystawienia faktur jest poprawne skonfigurowanie Systemu oraz wybranie właściwego szablonu.  


Dane firmy widoczne na fakturze pobierane są z zakładki Ustawienia/Firma. W celu aktualizacji danych firmy na fakturze należy zaktualizować je w zakładce Ustawienia/Firma.W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i kliknąć przycisk Wystaw fakturę. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj rozwinie się lista dostępnych szablonów.  
 

Podczas wystawiania faktury należy:   

 • wprowadzić kontrahenta

 • wprowadzić numer dokumentu ( zazwyczaj naliczany jest narastająco wg. wybranej sekwencji)

 • wprowadzić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy

 • uzupełnić opis transakcji gospodarczej

 • wybrać sposób obliczania dokumentu

 • uzupełnić pozycje dokumentu (Opis, cena, ilość, stawka VAT)

 • rodzaj płatności

 • wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego

 • termin płatności

 • w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje

 • uzupełnić pola: Typ transakcji oraz 

 • wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw


Poniżej przedstawionych zostało kilka dostępnych szablonów w Systemie:
 
 

Faktura sprzedaży - dla podatników VAT rozliczających się na KPiR
Faktura bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się na KPiRSprzedaż - ryczałt - dla podatników VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanymSprzedaż - ryczałt - bez VAT - dla przedsiębiorców nie zgłoszonych na VAT rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanymFaktura zaliczkowa


Po wystawieniu podpowie się ona do zaznaczenia, gdy wystawiając fakturę końcową (szablon Faktura sprzedaży) wybierzemy tego samego kontrahenta.