Aby wykonać zwrot VAT należy przejść do zakładki Moja księgowość / Zamknij miesiąc oraz uruchomić proces kontroli. W zakładce JPK zostanie wygenerowany plik JPK V7 z domyślnie ustawionym przeniesieniem nadpłaty jeśli taka wystąpiła na kolejny okres. 


Następnie należy przejść do Moja księgowość / Deklaracje wybrać funkcję zaznacz wiele oraz oznaczyć w systemie techniczną deklarację VAT z miesiąca, za który chcemy uzyskać zwrot. Następnie z 

Opcji Zaawansowanych wybieramy funkcję Zwrot VAT.


Po wybraniu funkcji  Zwrot VAT zostanie wyświetlone okno, w którym wpisujemy jaką wartość chcemy aby została zwrócona, termin oraz czy chcemy również bezpośrednio, otrzymać zwrot na rachunek VAT, następnie aby dane zostały wprowadzone zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.


Po zatwierdzeniu pojawi się systemowa informacja ze zwrot VAT został zapisany.
W technicznej deklaracji kwota zostanie przeniesiona do odpowiednich pozycji.

Cyfra 1 przypisana w pozycjach od 55-58 oznacza informację odnośnie informacji jak zostanie dokonany zwrot.


Pozycja 55 oznacza zwrot na rachunek VAT.
Pozycja 56 oznacza zwrot w ciągu 25 dni.
Pozycja 57 oznacza zwrot w ciągu wciągu 60 dni.
Pozycja 58 oznacza zwrot w ciągu w ciągu 180 dni.Kod pliku JPK V7 zostanie automatycznie zaktualizowany w poniższych pozycjach: