Dla klientów posiadających pakiet Komfort i VIP została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca przekazanie księgowemu informacji, że wszystkie dokumenty są w systemie i można zamknąć miesiąc.W zakładce Start po prawej stronie ekranu widoczny jest klawisz Zgłoś gotowość do zamknięcia miesiąca.

Po jego kliknięciu wyświetlany jest komunikat Miesiąc mm/rrrr zgłoszony do zamknięcia. Natomiast po zamknięciu miesiąca przez Księgowego komunikat zmienia się na Miesiąc zamknięty.Informacje o statusie zamknięcia miesiąca dla wybranych firm widoczne są również z poziomu biura rachunkowego w zakładce Klienci/Obsługa klientów/Stan obsługi firm, gdzie wyświetlane są ikony informujące o statusie gotowości zamknięcia miesiąca. 


Nie zgłoszono gotowości do zamknięcia miesiąca

Zgłoszono gotowość do zamknięcia miesiąca

Miesiąc zamknięty 


Zamkniecie miesiąca INBOX


Funkcjonalność dotycząca zgłoszenia gotowości do zamknięcia miesiąca dla klienta została dodatkowo udostępniona w zakładce INBOX, aby w momencie wgrania wszystkich dokumentów nie musiał on przechodzić do zakładki Start.W celu przefiltrowania firm pod względem zgłoszonej gotowości do zamknięcia miesiąca, należy w dostępnych po lewej stronie ekranu filtrach zaznaczyć Zgłoszono jako gotowe do zamknięcia. 


Dodatkowo istnieje możliwość weryfikacji kiedy klient zgłosił gotowość do zamknięcie miesiąca. W tym celu należy w Stan Obsługi Firm nakierować kursorem myszy na ikonę znajdującą się w kolumnie got.zamk.