Dla klientów posiadających pakiet Komfort i VIP została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca przekazanie księgowemu informacji, że wszystkie dokumenty są w systemie i można zamknąć miesiąc.W zakładce Start po prawej stronie ekranu widoczny jest klawisz Zgłoś gotowość do zamknięcia miesiąca.

Po jego kliknięciu wyświetlany jest komunikat Miesiąc mm/rrrr zgłoszony do zamknięcia. Natomiast po zamknięciu miesiąca przez Księgowego komunikat zmienia się na Miesiąc zamknięty.Informacje o statusie zamknięcia miesiąca dla wybranych firm widoczne są również z poziomu biura rachunkowego w zakładce Klienci/Obsługa klientów/Stan obsługi firm, gdzie wyświetlane są ikony informujące o statusie gotowości zamknięcia miesiąca. 


Nie zgłoszono gotowości do zamknięcia miesiąca

Zgłoszono gotowość do zamknięcia miesiąca

Miesiąc zamknięty W celu przefiltrowania firm pod względem zgłoszonej gotowości do zamknięcia miesiąca, należy w dostępnych po lewej stronie ekranu filtrach zaznaczyć Zgłoszono jako gotowe do zamknięcia.