W zakładce Rozlicz faktury kosztowe z zapłatami znajdują się operacje bankowe kosztowe właściciela konta firmowego. Każda operacja składa się z następujących danych:1. Data wykonania przelewu;

2. Zmiana kontrahenta wraz ze statusem - znak zapytania dla nierozpoznanego, ptaszek dla rozpoznanego automatycznie lub ręcznie;

3. Nazwa kontrahenta z bazy systemu - kontrahent zostanie rozpoznany na podstawie numeru rachunku bankowego;

4. Nazwa kontrahenta z przelewu;

5. Tytuł przelewu;

6. Potwierdź/zmień typ operacji - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla potwierdzonego;

7. Obecny typ operacji (zapłata);

8. Kwota przelewu;

9. Kwota pozostała do rozliczenia;

10. Status rozliczenia - znak zapytania dla niepotwierdzonego, ptaszek dla rozliczonego.


System na podstawie algorytmu rozpoznaje i łączy operację bankową z właściwym dokumentem, który znajduje się w systemie. Służą do tego:

  • Numer rachunku bankowego podpięty do kontrahenta - jeśli jest znany i wprowadzony w czasie dodawania, system automatycznie podepnie operację bankową do dokumentu;
  • TID - dla faktur kosztowych płaconych z systemu, o ile automatycznie wygenerowany numer nie zostanie usunięty przez Użytkownika;
  • Nazwa kontrahenta przekazywana przez bank - jeśli istnieją faktury kosztowe na kwotę operacji i posiadają status nieopłacony, system próbuje połączyć dokumenty na podstawie podobnej nazwy kontrahenta.


W przypadku braku połączenia operacji bankowej z dokumentem w dniu migracji danych z banku do systemu (np. gdy dokument kosztowy nie jest jeszcze wprowadzony), system nie podejmie kolejnej próby łączenia pozycji. Operacje bankowe z dokumentami powinny zostać połączone ręcznie, poprzez przeciągnięcie kafelka z kosztem z prawej strony do lewej, czyli dokumentu kosztowego w systemie.

Wszystkie operacje dostępne są w zakładce Asystent Finansowy.