Skany faktur kosztowych można wprowadzić do systemu, korzystając z aplikacji mobilnej mOrganizer - zdjęcia faktur + udostępnij księgowej. W tym celu aplikację mobilną należy pobrać ze sklepu Google Play na telefony z oprogramowaniem Android. W sklepie App Store, w przypadku telefonów z oprogramowaniem IOS.
Po pobraniu aplikacji w systemie należy przejść do zakładki Ustawienia/Aplikacja mobilna i wybrać przycisk Wygeneruj kod do parowania. W systemie zostanie wygenerowany kod QR, który należy zeskanować telefonem.


Następnie w aplikacji mobilnej wybrać opcję Kliknij, aby zeskanować kod QR i skierować aparat telefonu na ekran komputera. Po wykonaniu tej akcji, zostanie potwierdzone połączenie oraz wyświetlony komunikat z prośbą o ustawienie czterocyfrowego PIN-u. Wprowadzenie skanu faktury możliwe jest poprzez opcję Dodaj wydatek lub wyszukanie zdjęcia w galerii.


Uwaga! Kod QR nie zostanie sparowany z aplikacją mobilną w przypadku braku połączenia z Internetem.