E-segregator to funkcjonalność służąca do przechowywania dokumentów księgowych bez konieczności ich drukowania bądź pobierania. Umożliwia łatwy dostęp do dokumentów uporządkowanych na podstawie odpowiednich kategorii.


E-segregator znajduje się w zakładce Mój biznes / Inbox / Inne.


Dokumenty systemowe takie jak: deklaracja PIT, PPE, VAT, rejestry VAT, KPIR, EP, VAT-UE, JPK są automatycznie przenoszone do e-segregatora w momencie pełnego zamknięcia miesiąca lub ręcznego zatwierdzania deklaracji.


Aby przenieść dokument z jednej kategorii do innej należy skorzystać z przycisku Przenieś, który pojawi się po nakierowaniu kursora na linię dokumentu. Istnieje możliwość przeniesienia wielu dokumentów jednocześnie. W tym celu należy użyć funkcjonalności Zaznacz wiele i kliknąć w akcję Przenieś na dowolnym z zaznaczonych dokumentów.Po kliknięciu w akcję “Przenieś” wyświetli się dodatkowe okno z możliwością wyboru do jakiej kategorii mają zostać przeniesione zaznaczone dokumenty. Przykłady dokumentów, które można przechowywać w e-segregatorze z podziałem na kategorie:


  • Nieprzypisane - wszystkie dokumenty, które nie zostały skategoryzowane przez Użytkownika
  • Ewidencje - zestawienia KPiR, Ewidencje Przychodu
  • Deklaracje / ZUS - deklaracje PIT, PPE, VAT, pliki JPK, dokumenty ZUS (ZUS DRA, ZUS ZWUA, ZUS ZUA, ZUS ZZA)
  • Korespondencja - wezwanie od Urzędu skarbowego
  • Umowy / Potwierdzenia - umowa leasingowa, umowa najmu mieszkania, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o pracę, protokół odbioru, oświadczenie o przekazaniu samochodu
  • Inne - umowy, aneksy do umów, pozostałe dokumenty


Poprzez akcję Pobierz można pobrać wybrane dokumenty z danej zakładki w pliku .zip. 


E-segregator umożliwia także dodawanie opisów do dokumentów oraz wyszukiwanie dokumentów po opisie. W celu dodania opisu do dokumentu należy najechać kursorem na kolumnę z opisem przy dokumencie i kliknąć w ikonę ołówka. Opisy w każdym momencie można modyfikować.