Remanent początkowy

Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzić spis z natury:


  1. na dzień 1 stycznia,
  2. na koniec każdego roku podatkowego,
  3. na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
  4. w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,
  5. zmiany wspólnika,
  6. zmiany proporcji udziałów wspólników,
  7. likwidacji działalności.

Remanent początkowy w KPIR w systemie mOrganizer zajmować będzie pierwszą pozycję w 10 kolumnie


W celu wprowadzenia spisu z natury w Systemie mOrganizer należy przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie i wybrać parametr Remanent, który znajduje się w lewym dolnym rogu


Następnie należy wybrać przycisk Dodaj inwentaryzację  Uzupełnić niezbędne dane i zatwierdzić przyciskiem ZapiszW KPIR oraz zaliczce PIT zostanie uwzględniony jedynie zaksięgowany remanent, dlatego po wprowadzeniu wpisów należy zaznaczyć pole po lewej stronie ekranu i następnie z Opcji zaawansowanych wybrać Zaksięguj. Nie ma możliwości pobrania wprowadzonego remanentu.