Za pośrednictwem aplikacji mobilnej mOrganizer Finansów w szybki sposób można mieć dostęp do niezbędnych narzędzi potrzebnych do prowadzenia firmy. Między innymi można wystawić fakturę sprzedaży. W tym celu należy wykonać następujące czynności:


Pobrać aplikację ze sklepu Google PlayWykonać czynności instalacyjne zgodnie ze wskazówkami

Następnie  przejść do zakładki Ustawienia ( zębate koło po prawej stronie na górze)/ Aplikacja mobilna w Systemie mOrganizer Finansów Wybrać przycisk Wygeneruj kod do pobrania, wówczas pojawi się kod QR, który umożliwi połączenie aplikacji z kontem w mOrganizerze Gdy na ekranie widoczny będzie kod QR należy zeskanować go na telefon. Po prawidłowej operacji należy ustalić kod PIN za pośrednictwem, którego dokonywane będzie logowanie się do aplikacjiPo dokonanej konfiguracji konta wyświetli się strona główna aplikacji
Aby wystawić fakturę sprzedaży należy wybrać przycisk Przychody na dole ekranu, a następnie wybrać przycisk Wystaw fakturęPrzed wystawieniem faktury w aplikacji konieczne jest wcześniejsze sparametryzowanie konta w wersji stacjonarnej poprzez logowanie się przez konto w mBanku. Jeśli czynność ta została wykonana należy wybrać Dalej.
W kolejnym etapie proszę wybrać kontrahenta z listy lub dodać nowego używając przycisku plusUstawić odpowiednie daty potwierdzając przyciskiem Kontynuuj 
Określić walutę i zatwierdzić przyciskiem KontynuujWprowadzić dane niezbędne do wystawienia faktury, takie jak: opis pozycji, ilość, kwotę, odpowiednią stawkę VAT zatwierdzając przyciskiem KontynuujOkreślić sposób płatności oraz termin, zatwierdzając przyciskiem KontynuujPo sprawdzeniu jeśli dane się zgadzają należy wybrać odpowiedni przycisk Wyślij wówczas faktura zostanie wystawiona finalnie, Zapisz jako kopie roboczą wówczas podświetlona będzie na pomarańczowo.

Wystawiony dokument widniał będzie w zakładce Fakturowanie/Faktury