Istnieje możliwość pobrania deklaracji ZUS DRA poprzez jeden z wybranych sposobów.


Pobranie deklaracji ZUS DRA bezpośrednio z poziomu Biura Rachunkowego


Po zalogowaniu do moduł biura rachunkowego należy: 

 1. Przejść do zakładki Klienci/Obsługa klientów/ZUS DRA.
 2. Wybrać deklaracje ZUS DRA danej firmy.
 3. Pobrać ZUS DRA za pomocą akcji POBIERZ, spowoduje to pobranie pliku xml, który będzie można wgrać do programu Płatnik. Pobranie deklaracji ZUS DRA po zalogowaniu na profil wybranego klienta 


Po zalogowaniu do modułu biura rachunkowego należy: 

 1. Przejść do zakładki Klienci/Klienci/Lista klientów lub Klienci/Obsługa klientów/Stan Obsługi firm.
 2. Zalogować się na profil klienta, dla którego deklaracja ZUS DRA ma zostać pobrana. 
 3. Przejść do zakładki Moja Księgowość/Deklaracje.
 4. Wybrać deklaracje ZUS DRA danej firmy.
 5. Pobrać ZUS DRA za pomocą akcji POBIERZ, spowoduje to pobranie pliku xml, który będzie można wgrać do programu Płatnik. Import deklaracji ZUS DRA do programu Płatnik


Aby zaimportować dokumenty w programie Płatnik należy:

 1. Zalogować się na konto w Płatniku.
 2. W górnym panelu przejść do zakładki Narzędzia/Importuj dokumenty
 3. Następnie wyświetli się okno importu z 6 krokami do przejścia:
 • Krok 1 - należy wybrać Dalej
 • Krok 2 - proszę zaznaczyć Wczytanie wszystkich dokumentów (przy dodawaniu więcej niż jednego pliku xml, należy zaznaczyć dodatkowo opcję dla płatników wprowadzonych do Rejestru płatników)
 • Krok 3 - wybrać pliki xml pobrane z systemu mOrganizer Finansów za pomocą przycisku Przeglądaj
 • Krok 4 - należy kliknąć Dalej
 • Krok 5 - powinien zostać wykonany automatycznie przez system.
 • Krok 6 - należy kliknąć Zakończ. 

Po zakończonym imporcie, dla dokumentów należy stworzyć zestawy, a następnie je wysłać.


Wysyłki można dokonać masowo, jeżeli są przygotowane wszystkie zestawy. W celu zbiorczego wysłania zestawów należy:

 1. Zalogować się na konto płatnika (wcześniej jednak użytkownik powinien posiadać uprawnienia do takiej wysyłki, czyli zaznaczone pole Płatnik jest podmiotem upoważnionym do wysyłania dokumentów w imieniu innych płatników).
 2. W górnym panelu przejść do zakładki Narzędzia/Wyślij za wielu płatników
 3. Następnie kliknąć Dalej.
 4. W dalszym etapie wybrać zestawy, później zestawy przygotowane do wysyłki.
 5. Po aktualizacji danych wybrać Dalej.
 6. Ponownie Dalej.
 7. Jeszcze raz Dalej.
 8. Wpisać PIN, zaznaczyć pole dotyczące zgody i kliknąć Dalej.
 9. Zaczekać na przeładowanie danych.
 10. Wybrać Dalej.
 11. Poczekać na wysłanie.
 12. Kliknąć Zakończ
 13. Wszystkie dokumenty są wysłane.