Generowanie deklaracji VAT-9M


Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami, zobowiązaniu są do składania deklaracji VAT-9M. 


W celu wygenerowania deklaracji VAT-9M należy: 


1. W zakładce Ustawienia/Firma parametr Podatnik VAT ustawić z wartością nie. 

2. Dokument dotyczący importu usług lub nabycia towarów wprowadzić zgodnie z instrukcją zamieszczoną w artykule Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów/Import usług.

3. Po zaksięgowaniu dokumentu uruchomić proces kontroli miesiąca w zakładce Moja Księgowość/Zamknij miesiąc.


Deklaracja będzie widoczna w zakładce Moja księgowość/Deklaracje.


Wysyłka działa zarówno za pomocą kwoty, jak i za pomocą podpisu 


Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT-9M  za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego należy:


1. W zakładce Moja księgowość/Deklaracje zaznaczyć deklarację checkboxem

2. Z opcji zaawansowanych wybrać przycisk Podpis elektroniczny


3. Podpisaną deklarację zatwierdzić4. Po zatwierdzeniu wybrać przycisk Wyślij