W sytuacji gdy faktura jest wystawiana co miesiąc dla tego samego kontrahenta istnieje możliwość skorzystania z funkcji Wystaw ponownie.

Przycisk ten wyświetli się w momencie nakierowania kursorem na wcześniej wystawioną fakturę w zakładce Fakturowanie/Faktury.
Po kliknięciu wyświetli się uzupełniony szablon z danymi z poprzedniej faktury lecz daty będą zaktualizowane na dzień dzisiejszy lub ostatnie dni zaktualizowane w tej sesji. Numer dokumentu zostanie ustawiony narastająco. 

Wszystkie dane można edytować. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy wybrać przycisk Wystaw.