Istnieją trzy sposoby oznaczenia faktur sprzedaży jako zapłacone:

1. Oznaczenie jako: gotówka, przelew poprzez:

  • zaznaczenie faktury checkboxem
  • wybranie z Opcji zaawansowanych/Oznacz jako zapłacone  • określenie formy płatności
  • wybranie przycisku Oznacz jako zapłacone2. Dodanie płatności w formie gotówkowej, poprzez:

  • Najechanie kursorem na dokument i wybranie przycisku Rozliczenia  • Zmiana formy płatności na gotówkę
  • Ustawienie odpowiedniej daty
  • Zatwierdzenie przyciskiem Dodaj płatność3. Klienci korzystający z pakietu Optymalnego mają możliwość połączenia dokumentu z operacją bankową w zakładce Asystent finansowy/Rozliczenia poprzez przeciągniecie odpowiednio rozpoznanej operacji bankowej na dokument