W systemie istnieje możliwość zaksięgowania dokumentów ręcznymi wpisami w celu wskazania zapisu w odpowiedniej pozycji KPIR jak i Rejestru VAT. Aby dodać ręczny wpis należy:

1. Przejść do zakładki Faktury kosztowe

2. Po lewej stronie wybrać Opcje zaawansowane/Ręczne wpisy 3. Wybrać przycisk Dodaj ręczny wpis
4. Wprowadzić dane zgodnie z fakturą. Istotne jest aby kontrahent był wcześniej dodany do listy w zakładce Fakturowanie/Kontrahenci

5. Zapis dokonać można wyłącznie do 

  • KPIR poprzez zaznaczenie chcecboxem parametru Zapis tylko do KPIR lub
  • Rejestru VAT zaznaczenie chcecboxem parametru Zapis tylko do rejestru VAT6. Zatwierdzenie przyciskiem Wystaw