W sytuacji gdy konieczne jest zaksięgowanie faktury kosztowej od tego samego kontrahenta istnieje możliwość skorzystania z funkcji Wystaw ponownie.

Przycisk ten wyświetli się w momencie nakierowania kursorem na wcześniej wprowadzoną fakturę w zakładce Faktury kosztowe Po kliknięciu wyświetli się uzupełniony szablon z danymi z poprzedniej faktury. Szablon należy edytować tak aby był zgodny z dokumentem, który aktualnie jest księgowany.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian należy wybrać przycisk Zapisz i zaksięguj