Notę korygującą do faktury kosztowej wystawić można w zakładce Moje koszty/Faktury kosztowe lub Moja księgowość/Faktury kosztowe poprzez:

1. Zaznaczenie faktury checkboxem z lewej strony

2. Wybranie z opcji zaawansowanych/nota korygująca3. Uzupełnienie niezbędnych danych

4. Zatwierdzenie przyciskiem Wystaw
Wystawione noty korygujące będą widoczne w zakładce Moja księgowość/Podsumowanie/Noty korygująceZ pozycji tej istnieje możliwość pobrania noty korygującej. W tym celu należy nakierować kursorem myszy na wskazany dokument a następnie wybrać przycisk Drukuj.