Użytkownik podczas pracy w Systemie mOrganizer może bez konieczności powrotu na konto biznesowe w mBanku sprawdzić swoją historię transakcji. 

W tym celu należy przejść do zakładki Asystent finansowy/Historia transakcji. Widoczne tam będą przelewy z rachunku, do którego podpięty jest moduł mOrganizer Finansów