Umowę leasingową można dodać w zakładce Moja księgowość/Podsumowanie/Umowy leasingowe:Wybrać przycisk Dodaj umowę leasingową:Wyświetli się wówczas formularz, który należy uzupełnić zgodnie z danymi zawartymi na wprowadzanej umowie i zatwierdzić przyciskiem Zapisz:Wprowadzona umowa będzie widoczna na liście w zakładce Umowy leasingowe. 

Możliwe jest również pobranie zestawienia wszystkich wprowadzonych umów poprzez:

1. Rozwinięcie funkcji Pobierz raport;

2. Ustawienie odpowiedniej daty;

3. Wybranie przycisku Umowy leasingowe: