Umowę leasingową można dodać w zakładce Moja księgowość/Podsumowanie/Umowy leasingoweWybierając przycisk Dodaj umowę leasingowąWyświetli się wówczas formularz, który należy uzupełnić zgodnie z danymi zawartymi na wprowadzanej umowie i zatwierdzić przyciskiem ZapiszWprowadzona umowa będzie widoczna na liście w zakładce Umowy leasingowe. 

Możliwe jest również pobranie zestawienia wszystkich wprowadzonych umów poprzez:

1. Rozwinięcie funkcji Pobierz raport

2. Ustawienie odpowiedniej daty

3. Wybranie przycisku Umowy leasingowe