W sytuacji gdy podczas wprowadzania umowy leasingowej doszło do pomyłki można dokonać edycji dodanego dokumentu. Należy:

1. Przejść do zakładki Moja księgowość/Podsumowanie/Umowy leasingowe

2. Nakierować kursor na umowę leasingową i wybrać przycisk Edytuj3. Otworzy się wówczas formularz z wcześniej wprowadzonymi danymi, które można poprawić

4. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz