Wprowadzony remanent można edytować. Należy w zakładce Moja księgowość/Podsumowanie/Remanent:

1. Nakierować kursor na inwentaryzację ze statusem Wprowadzony i wybrać przycisk Edytuj2. Otworzy się wówczas formularz z wcześniej wprowadzonymi danymi, które można poprawić

3. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz


Edytowany remanent widoczny będzie na liście z pozostałymi wpisami.

Nie ma możliwości edycji remanentu, który został już zaksięgowany. Można wystornować go poprzez zaznaczenie wpisu checkboxem i w zakładce Opcje zaawansowane wybrać przycisk Storno