W zakładce Budżety miesięczne widoczne jest zestawienie budżetu w  miesiącu. Z tego poziomu po najechaniu kursorem na wers dany budżet można: 

- Edytować

- Sprawdzić Alokacje rezerwowe ( jakie faktury nie zostały wykorzystane)

- sprawdzić Alokacje rezerwowe narastająco dokumenty które jeszcze nie zostały zaksięgowane, czyli są np. w obiegu dokumentów)

- Sprawdzić Alokacje wykonane

- Sprawdzić Alokacje wykonane narastająco


Wyżej wymienione czynności można wykonać poprzez nakierowanie kursora na wskazany budżet i wybranie odpowiedniej funkcji
Można również dodać planowany budżet roczny poprzez wybranie przycisku Dodaj budżet