W systemie istnieje możliwość włączenia funkcjonalności dzięki której skany dokumentów wprowadzone z poziomu Klienci/Skany/IBV, będą automatycznie oznaczone jako sprawdzone w zakładce Moja Księgowość/Zamknij miesiąc - krok 1 zweryfikuj dokumenty. 


W celu uruchomienia automatycznego oznaczania zaksięgowanych skanów jako sprawdzone dokumenty, należy na koncie użytkownika przejść do zakładki Ustawienia/Kontrola dokumentów. Następnie należy włączyć parametr Oznacz dokumenty wprowadzone przez IBV jako sprawdzone oraz zapisać zmiany przyciskiem Zapisz.