W systemie została udostępniona możliwość wygenerowania pliku JPK_EWP. W celu wygenerowania pliku należy przejść do zakładki Moja Księgowość/JPK. Następnie po lewej stronie ekranu rozwinąć Opcje zaawansowane i wybrać przycisk Generuj.W nowym oknie należy wybrać rodzaj generowania - na żądanie, typ należy ustawić jako JPK_EWP oraz okres, za który ma zostać wygenerowany plik JPK_EWP i ponownie kliknąć przycisk Generuj.