Do systemu została wprowadzona nowa funkcjonalność, która blokuje możliwość zaksięgowania dokumentu kosztowego lub przychodowego, jeżeli ma on ustawioną kategorię niezgodną z aktualnym rodzajem ewidencji księgowej. 


Przykład: Użytkownik w poprzednim roku prowadził ewidencję według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w związku z czym, wystawiał faktury z kategorią Sprzedaż towarów fakturowana. W nowym roku podatkowym Użytkownik zmienił formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku próby wykonania opcji wystaw ponownie na fakturze z poprzedniego roku, system zablokuje możliwość zaksięgowania takiego dokumentu, gdyż właściwa kategoria dla dokumentu to Sprzedaż ryczałt, a nie Sprzedaż towarów fakturowana. Dopiero po zmianie kategorii na prawidłową możliwość zaksięgowania dokumentu zostanie odblokowana. 


W związku z wprowadzeniem funkcjonalności zablokowana została kategoria Domyślna pozycja firmyktóra podstawiana jest automatycznie podczas odczytywania przez system danych ze skanu. 
W celu prawidłowego zaksięgowania dokumentów należy kliknąć na Domyślna pozycja firmy, spowoduje to otwarcie listy z dostępnymi kategoriami, z której należy wskazać właściwą kategorię.