W zakładce Panel kontrolny widoczne jest graficzne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów pod kątem miesięcznym i narastająco w danym roku.