Aby zaksięgować dokumenty kosztowe w aplikacji mOrganizer

1. Przejść do zakładki Faktury kosztowe/ Dodaj wydatek2. Wprowadzić fakturę na odpowiednim szablonie3. Wybrać odpowiednią kategorię

4. Wprowadzić pozostałe dane, wybrać pracownika, który będzie odpowiedzialny za budżet ( dodanie pracownika jest możliwe przy użyciu formularza dodawania kontrahenta. W polu kategoria należy wybrać pracownik) i zatwierdzić przyciskiem Zapisz5. Należy zaznaczyć przycisk Przejdź do alokacji po zapisie dokumentu
6. Po wybraniu dalej pojawi się okno Alokacji, gdzie możliwe jest przydzielenie wystawionej faktury do wybranego budżetu poprzez kliknięcie w okienku gdzie przypisany jest budżet domyślnyPrzy danym budżecie widoczne są dwie ikonki mogą mieć one kolor zielony co oznacza, że dodanie tej faktury nie spowoduje przekroczenia założeń budżetu


Pojawić się mogą również czerwone ikony, które informują o tym, że dodanie faktury do budżetu spowoduje przekroczenie planuPo wybraniu odpowiedniego budżetu dokument można skierować do Opisu i alokacji lub kolejnych etapów obiegu dokumentuNastępnie należy wybrać Użytkownika, który będzie odpowiedzialny za obieg dokumentu ( można ustawić go automatycznie jako domyślny)
6. Po powrocie do menu z listą  zaksięgowanych dokumentów, można kliknąć w lupę aby sprawdzić jak dokument został zadekretowanyFaktura widoczna będzie również w zakładce Obieg/ Wszystkie dokumenty oraz Opis i Alokacja