W systemie mOrganizer Finansów faktury korygujące kosztowe nie są powiązane z fakturami, które korygują. Należy wprowadzić je analogicznie jak faktury kosztowe z odpowiednim znakiem.


W celu wprowadzenia korekty faktury należy przejść do zakładki Moje koszty/Faktury kosztowe i wybrać opcję Dodaj wydatek:Następnie należy: 


1. Wybrać szablon taki sam na jakim wystawiana była faktura pierwotna.

2. Wybrać kontrahenta (ten sam dla którego wystawiana była pierwotna faktura).

3. Wprowadzić numer dokumentu.

4. Wprowadzić wartości dodatnie lub ujemne (w zależności czy jest to korekta zwiększająca czy zmniejszająca wydatek).

5. Wprowadzić wszystkie niezbędne dane (takie jak: termin płatności, sposób płatności, ewentualne uwagi).

6. Wybrać przycisk Zapisz i zaksięguj.