Aby dokonać wysyłki deklaracji VAT UE za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego należy:


1. W zakładce Moja księgowość/Deklaracje zaznaczyć deklarację checkboxem

2. Z opcji zaawansowanych wybrać przycisk Podpis elektroniczny3. Podpisaną deklarację zatwierdzić4. Po zatwierdzeniu wybrać przycisk Wyślij