Deklarację VAT UE można wysłać za pośrednictwem kwoty autoryzującej. W tym celu należy:

1. Przejść do zakładki Ustawienia/ Ustawienia wysyłki plików JPK V7 2. Zaznaczyć parametr Wyślij kwotą autoryzująca i uzupełnić wskazane pole i zapisaćDla roku 2023 jest to kwota przychodu z roku 2021


Należy odszukać swoją deklarację roczną (PIT-37/36/36L itd.) za 2021 rok i przepisać z niej odpowiednią kwotę (pole oznaczone jako przychody - razem):

 • PIT-37 (28) - pole 72 (lub 36, lub 38, lub 40), jeśli był podatnikiem,
  - albo pole 106 (lub 37, lub 39, lub 41), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT-36 (29) - pole 125 (lub 61, lub 63, lub 65), jeśli był podatnikiem,
  - albo pole 187 (lub 62, lub 64, lub 66), jeżeli w zeznaniu za 2021 rok podatnik występował jako małżonek,
 • PIT 28 (24) – pole 50
 • PIT-36L (18) – pole 21 lub pole 26
 • PIT-38 (15) – pole 24
 • PIT-39 (11) – pole 20
 • PIT-40A (20) – pole 36

W przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać kwotę '0' (zero).

3. Przejść do zakładki Moja księgowość/Deklaracje

4. Nakierować kursorem na deklarację VAT UE i wybrać przycisk Zatwierdź


5. Nakierowa kursor na zatwierdzona deklarację i wybrać przycisk Wyślij