Przed zaksięgowaniem kosztów poniesionych w związku z użytkowaniem samochodu w działalności gospodarczej należy w zakładce Moja Księgowość/Podsumowanie dodać oraz zdefiniować pojazd. 

Wprowadzanie samochodu w systemie e-Księgowość to nie tylko uzupełnienie numeru rejestracyjnego. Poprawne zdefiniowanie parametrów będzie mieć wpływ na właściwe wyliczenia faktur lub pozycji na fakturze przypisanych do danego pojazdu. 

W celu dodania pojazdu należy przejść do Moja Księgowość/Podsumowanie i w lewym dolnym rogu kliknąć przycisk Pojazdy.  Następnie kliknąć przycisk Dodaj pojazd.

Zdefiniować w systemie można takie rodzaje samochodów jak:Pozycje, które należy uzupełnić to:  

 • Numer rejestracyjny - pozycja, po której identyfikowany jest pojazd  
 • Opis samochodu - określenie marki i modelu  
 • Typ samochodu - definiuje sposób rozliczania VAT, dostępne opcje: osobowy, homologacja ciężarowa, ciężarowy  
 • Własność - określenie stanu prawnego pojazdu i związanym z nim typem rozliczenia (służbowy, prywatny, leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy)  
 • Pojemność silnika (w cm3) - należy ustawić np. 2000 cm3
    

 

Dodatkowo:  

 • Numer środka trwałego - dla własności służbowy  
 • Kwota dotychczasowych kosztów ujętych w KPiR - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Kwota kosztów wynikająca z dokumentów - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Kwota wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu - dla własności prywatny, uzupełniamy jeśli przeniesienie danych z poprzedniego systemu  
 • Numer umowy leasingowej - dla własności leasing, wynajem długoterminowy - spełnione warunki leasingu, wynajem długoterminowy i krótkoterminowy  
 • Wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej - zaznaczenie parametru dla samochodu osobowego powoduje odliczenie 100% VAT od paliwa dla powiązanego pojazdu, w przeciwnym wypadku odliczane jest 50%  


W celu zaksięgowania faktury za paliwo należy: 

 • Przejść do zakładki Moje Koszty/Faktury kosztowe
 • Wybrać przycisk Dodaj wydatek • Z dostępnej listy wybrać szablon Stacja benzynowa  • w polu kategoria Paliwo do samochodu kliknąć w zielona ikonę • wybrać samochód z listyNastępnie standardowo uzupełnić uzupełnić dokument i zatwierdzić przyciskiem Zapisz i zaksięguj


W przypadku pojazdu służbowego wykorzystywanego nie tylko do celów działalności gospodarczej koszty będą księgowały się następująco: 50% w Rejestrze VAT i 75% w KPIR np. Wydatek wynosi 100 zł netto: 

 • w Rejestrze VAT ujęte będzie 50% x 23 zł = 11,50

 • w KPIR ( 100 zł netto + 11,50) x 75%= 83,63

Samochód prywatny natomiast ujmowany będzie w 20% w KPIR oraz w 50% w Vacie