W dniu 06.04.2023 miała miejsce aktualizacja systemu, podczas której zostały wprowadzone następujące funkcjonalności: 


 1. Wyświetlanie historii i statusu wysyłki faktur;
 2. Dodanie do zadań informacji o terminach ich realizacji;
 3. Zmiana wydruku zaliczek PIT;
 4. Zmiana zadań dotyczących wysyłki deklaracji ZUS DRA; 
 5. Wysyłanie UPO w PDF z numerem referencyjnym na adres e-mail;
 6. Generowanie wydruku zestawienia rocznego narastająco dla firm rozliczających się ryczałtem.


Poza tym w systemie zostały wdrożone drobne zmiany i usprawnienia, w tym m.in:

 • Dopuszczenie podpięcia zaliczki faktury kosztowej do szablonu zakupu środka trwałego;
 • Doprecyzowanie komunikatu wyświetlanego przy próbie usunięcia środka trwałego (dotyczy sytuacji, gdy system blokuje usunięcie środka trwałego ze względu na podpięte dokumenty); 
 • VAT-8/VAT-9M - dodanie informacji o płatności do podsumowania podatków/pełne zamknięcie miesiąca.
 • Nowy szablon Przychody z innych źródeł;
 • Dodanie przycisku Oznacz płatność jako niewykonaną. Dostępny w przypadku, gdy na dokumencie zostanie wybrany przycisk Zapłać, a transakcja nie zostanie sfinalizowana w banku.