W celu zaksięgowania korekty podatku VAT przy sprzedaży środka trwałego należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Faktura dotycząca sprzedaży środka trwałego powinna zostać wprowadzona w zakładce Fakturowanie/Faktury poprzez wybranie przycisku Wystaw z szablonu szablonem - Sprzedaż Środki trwałe.


Podczas wprowadzania danych należy pamiętać, aby podpiąć w polu Kategoria środek trwały, który został sprzedany.Następnie należy ręcznie wyliczyć wartość korekty podatku VAT na podstawie art. 90a-91 ustawy o Podatku od towarów i usług.


Obliczoną korektę wprowadzić ręcznym wpisem w zakładce Moje Koszty/Faktury kosztowe:


1. Wybrać z lewej strony Opcje zaawansowane/Ręczne wpisy;
2. Kliknąć w przycisk Dodaj ręczny wpis;3. W polu Kontrahent dodać nowego kontrahenta jako BRAK (zaznaczyć osobę prywatną, dane adresowe - brak, kod pocztowy 00-000) -> Zapisać;
4. Wprowadzić numer dokumentu; 
5. Ustawić daty (data sprzedaży ST);
5. Wybrać  Wprowadź dane tylko do rejestru VAT;
6.  Kliknąć w polu Słownik i wybrać parametr Korekta podatku naliczonego od nabycia ST (poz. 44 JPK); 


Podczas wprowadzania kwot w pozycji należy uzupełnić wartości w sposób następujący:

  • w polu netto należy wprowadzić wartość 0.00
  • w polu stawka VAT należy zaznaczyć "np"
  • w polu VAT należy wprowadzić wartość podatki naliczonego od nabycia ST7.  Jako typ dokumentu wybrać Wewnętrzne dokumenty firmy (wew);8. Kliknąć w przycisk Wystaw;
9. Przejść do zakładki Księgowość/Zamknij miesiąc i uruchomić proces kontroli w miesiącu, w którym ta korekta powinna być uwzględniona. 
W pliku JPK V7 pozycja ta, to 44.