Przesłana deklaracja ZUS DRA może przyjąć następujące statusy:


 • Przesyłka przyjęta do ZUS - wszystkie dane są prawidłowe
 • Przesyłka nieprzyjęta do ZUS - w takim przypadku konieczny jest kontakt z działem pomocy technicznej pod adresem mailowy [email protected], wówczas Administratora Systemu dokona aktualizacji deklaracji DRA
 • Przesyłka przyjęta do kontroli - zwrócony błąd. W takim przypadku należy przesłać deklarację DRA bezpośrednio z programu Płatnik

Zidentyfikowane tematy nie wynikające z nowego ZUS DRA, ale mające na nie wpływ:


 • Różnice inwentarzowe wpływają na ZUS DRA, aby były poprawnie rozliczone w deklaracji DRA w systemie musi być dodany stan początkowy i końcowy remanentu na początek i koniec roku.
 • Linia dokumentu ZUS_52 bez odliczenia jest księgowana do kolumny 13 - kategoria ZUS_52_R_BEZ_ODL i zostało to już poprawione na produkcji. 
 • W ZUS DRA nie były uwzględniane przychody i koszty pozostałe jeśli były zaksięgowane na przestrzeni roku (data wystawienia 2023, data sprzedaży 2022), dokumenty zostały zaktualizowane i będą uwzględniane w dochodzie do ZUS.
 • W Płatniku dochód jest pobierany ze złożonych deklaracji miesięcznych, więc najlepiej zweryfikować przed wysłaniem DRA z Płatnika, czy kwoty są prawidłowo przeniesione.
 • W przypadku gdy w systemie jest zatwierdzona korekta deklaracji DRA, lecz nie została do ZUSu wysłana, trzeba ją odtwierdzić i wysłać ponownie wygenerowaną deklarację DRA roczną.
 • Kod ubezpieczenia - należy pamiętać, że kod ubezpieczenia powinien być uzupełniony względem aktualnego bądź archiwalnego zgłoszenia (zawieszenie lub zamknięcie działalności), w przeciwnym wypadku przesyłka nie zostanie przyjęta przez ZUS.
 • DRA cz. II i RCA cz. II - nie jest obsługiwany przez mOrganizera, w takim przypadku, deklarację należy złożyć z Płatnika
 • Koszt zaksięgowany w systemie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie wlicza się do dochodu ZUS, 
 • Jeśli Klient nie miał przez cały rok działalności gospodarczej, a został wypełniony parametr w ustawieniach właściciela "Przychód za poprzedni rok do naliczenia uproszczonej składki zdrowotnej:" - jest to błędne. W związku z tym że działalność nie była prowadzona przez cały poprzedni rok należy tego pola nie uzupełniać w związku z tym zalecane jest usunięcie tej wartości z zakładki Ustawienia/Właściciel i ponowne wygenerowanie deklaracji oraz jej wysłanie.
 • Jeśli deklaracje miesięczne za poprzednie miesiące zostały odrzucone (nie z powodu duplikatu), to nie są one brane pod uwagę w ZUS. W takiej sytuacji zaległa deklaracja miesięczna musi być złożona w ZUS, aby rozliczenie było prawidłowe.


Aktualizacja na dzień 25.05.2023


Zostały wdrożone usprawnienia dotyczące ZUS DRA: 

 • Uniemożliwienie ponownej wysyłki ZUS DRA ze statusem Przesyłka przyjęta do ZUS w celu uniknięcia jak największej ilości duplikatów,
 • Zabezpieczenie aby bez kodu ubezpieczenia nie generowała się deklaracja DRA, czyli nie wygeneruje się w systemie deklaracja ZUS DRA jeżeli dla ustawień właściciela nie będzie uzupełniony ten parametr,
 • Nie wysyłanie do ZUS pól zerowych, dla których ZUS nie wymaga uzupełnienia,
 • Naprawa problemu z wyliczeniem podstawy do miesięcznego oraz rocznego dla podatku liniowego,
 • Jeżeli nie ma działalności lub jest zawieszona to w tym okresie dochody nie są brane pod uwagę,
 • Dodanie do systemu nowej kategori dla deklaracji rocznych, która nie odlicza się w firmie (ZUS 52, który nie powinien być odliczony w działalności),
 • Udostępnienie użytkownikom możliwości cofania zatwierdzenia deklaracji jeżeli status przetwarzania to Nieprzyjęta do ZUS.