KIR

Certum

Cencert

Sigillum

Odnaleziono certyfikat i co dalej?


System mOrganizer finansów umożliwia wysyłkę pliku JPK-V7 za pomocą podpisu kwalifikowanego. W przypadku stosowania tej formy wysyłki po raz pierwszy-  może być wymagana lokalizacja podpisu. Po zainstalowaniu podpisu kwalifikowanego konieczna jest weryfikacja wersji systemu operacyjnego Windows. 


W tym celu należy wybrać na komputerze zakładkę START, odnaleźć folder Ten komputer, a następnie kliknąć prawym przyciskiem i przejść do Właściwości:Pojawi się tabela z informacją o typie systemu:
Jeśli nie ma zainstalowanego Szafiru HOST i SDK WEB to należy pobrać podpis. W zależności od tego ilu bitowa jest wersja systemu - są też różne wersje podpisu do pobrania udostępnione przez KIR. 


Jeśli podpis jest już zainstalowany w systemie i okno pobrania zostanie wczytane należy wybrać opcję Wybierz certyfikat. Następnie kliknąć przycisk OK, a na kolejnym oknie: Wskaż ręcznie plik sterownika karty i Wskaż plik
W zależności od typu podpisu, lokalizacja tego pliku może być inna. Wszystkie poniższe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej podpisu.


KIR


W celu weryfikacji lokalizacji podpisu Krajowa Izba Rozliczeń stworzyła specjalną instrukcję. Poniżej udostępniony jest link do zapoznania się z konkretnymi ścieżkami:


https://www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/userfiles/_public/informacje/instrukcje/instrukcja_szafir_sdk_lista_bibliotek_pkcs11.pdf
Certum


W celu weryfikacji lokalizacji podpisu fizycznego (USB) należy skorzystać z poniżej instrukcji:Podczas wybierania pliku sterownika karty kryptograficznej może być wiele plików z nazwą System32, więc należy zwrócić szczególną uwagę na to co zostanie wskazane. Jeśli zostanie wybrany błędy podpis zaistnieje konieczność ponownego wyboru prawidłowego ze względu na brak jego wczytania. 


W celu weryfikacji lokalizacji podpisu mobilnego:


Cencert


W celu weryfikacji lokalizacji podpisu należy skorzystać z poniżej instrukcji:


https://www.cencert.pl/wp-content/uploads/2020/03/Poradnik-U%C5%BCytkownika-CenCert.pdf


Jeśli w posiadaniu jest karta typu CenCert Thales IdPrime 940 należy wskazać następujące pliki biblioteki do obsługi kart:


a) jeśli program, dla którego wskazuje się bibliotekę, jest 32-bitowy (niezależnie od tego, czy Windows jest 32- czy 64-bitowy)


C:\Program Files\SafeNet\Authentication\SAC\x32\IDPrimePKCS11.d11


b) jeśli program dla którego wskazuje się bibliotekę jest 64-bitowy


C:\Program Files\SafeNet\Authentication\SAC\x32\IDPrimePKCS1164.d11


Dla oprogramowania PEM-Heart Signature należy wskazać zależnie od wybranej wersji Klient JPK 2.0 następujące lokalizacje:


a) klient JPK 64-bitowy


C:\ProgramFiles\ENCARD\enigmap11-x64.dll


b) Klient JPK 32-bitowy


C:\ProgramFiles(x86)\ENCARD\enigmap11.dllSigillum


W celu weryfikacji lokalizacji podpisu należy skorzystać z poniższej instrukcji:


https://www.360ksiegowosc.pl/wp-content/uploads/2019/10/Instrukcja-konfiguracji-sterownika-kart-kryptograficzych-i-e-dowodu.pdf


W miejscu, gdzie powinien być widoczny certyfikat należy wybrać opcję Wybierz Certyfikaty. Po otworzeniu dodatkowego okna będzie widoczny przycisk Wskaż ręcznie plik sterownika karty. W przypadku podpisu, np. OWOW Sigillum Dark plik znajduje się w menu Mój komputer > Dysk C > Windows > System32 > asepkcs.dll


W przypadku innych dostawców podpisu należy odnaleźć plik zawierający w nazwie element "pkcs" lub zapytać dostawcę o nazwę szukanego pliku sterownika oraz jego ewentualnego miejsca przechowywania na dysku. 


Odnaleziono certyfikat i co dalej? 


Po wczytaniu podpisu kwalifikowanego pojawią się dwa certyfikaty: jeden dotyczący danych osobowych, a drugi - do znakowania czasu. Należy zaznaczyć zawsze te dwa certyfikaty w celu potwierdzenia tożsamości księgowej podpisującej dokument. Po wyborze certyfikatów zostanie wyświetlone okno Wybierz, a w następnym kroku  ponownie naciskamy Wybierz - aktywacja podpisu zostanie włączona.