Zdefiniowanie własnej sekwencji numerowania faktur możliwe jest w ustawieniach systemowych. W celu jej utworzenia należy postępować zgodnie z instrukcją Sekwencje. Następnym krokiem jest jej ustawienie jako domyślnej poprzez przejście do listy sekwencji numerowania i po skierowaniu kursora na panel sekwencji - wybór opcji Ustaw jako domyślną:
Po zastosowaniu funkcji wartość w kolumnie Domyślna zostanie zmieniona na TAK. 


Uwaga! Jako sekwencję domyślną można zastosować jedną. W celu zmiany należy przejść do listy zapisanych sekwencji i wybrać inną - bez konieczności dezaktywacji poprzedniej numeracji. 


W przypadku braku ustawień domyślnej sekwencji numerowania, podczas wystawiania faktur, zostanie zachowana sekwencja systemowa.