Wszelkie pytania dotyczące działania systemu można kierować do Działu Pomocy Technicznej poprzez formularz zgłoszeniowy