System umożliwia wyksięgowanie błędnie wprowadzonych dokumentów. W tym celu należy zaznaczyć fakturę checkboxem z Opcji zaawansowanych z lewej strony ekranu i wybrać Storno:Zaznaczony dokument zostanie wyksięgowany - spowoduje to wygenerowanie nowego wpisu z wartością ujemną:
Faktura wystornowana będzie ujęta w KPiR z wartością 0:W przypadku konieczności usunięcia wpisu należy zaznaczyć fakturę checkboxem i z Opcji zaawansowanych wybrać Kasuj:Czynność spowoduje usunięcie dwóch pozycji - wystornowanego wpisu i dokumentu pierwotnego. 


Wystornowane dokumenty w systemie powstają również automatycznie, np. dotyczące różnic kursowych w formie dowodów wewnętrznych wskutek rozbieżności pomiędzy wartością faktury, a rzeczywistą zapłatą po przewalutowaniu na PLN.