System umożliwia bezpośrednie wydrukowanie wystawionej faktury sprzedaży. W tym celu należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać opcję Podgląd:

Zostanie wygenerowane okno zawierające wizualizację wydruku dokumentu. Po kliknięciu w ikonę drukarki prawym górnym rogu zostanie rozpoczęty proces wydruku: