Użytkownik ma możliwość usunięcia zatwierdzonej deklaracji ZUS DRA. W tym celu należy przejść do zakładki deklaracji, zaznaczyć dokument checkboxem i z Opcji zaawansowanych z lewej strony ekranu wybrać Cofnij zatwierdzenie:Po cofnięciu zatwierdzenia dokumentu należy ponownie zaznaczyć deklarację i z Opcji zaawansowanych wybrać Usuń.

W przypadku chęci usunięcia zaksięgowanej deklaracji VAT należy usunąć plik JPK V7, gdyż dokumenty te są powiązane. W tym celu konieczne jest przejście do zakładki JPK, skierowanie kursora na panel dokumentu i wybór opcji Cofnij zatwierdzenie:Po odksięgowaniu dokumentu możliwe jest jego usunięcie, a wraz z nim usunięcie deklaracji VAT.


Uwaga! Nie należy usuwać deklaracji wysłanych do urzędów. W przypadku wprowadzonych zmian w systemie (ustawień, wprowadzenia/usunięcia faktur) odtworzenie poprzedniego dokumentu będzie niemożliwe.