System umożliwia wystawienie faktury w walucie innej niż PLN, również euro. W celu zmiany waluty na formularzu faktury należy kliknąć w opcję Waluta:a następnie wybrać właściwą z listy:W przypadku wyboru waluty obcej, kurs pobierany jest automatycznie.