Dodany do systemu rachunek bankowy można edytować w zakładce Ustawienia/Rachunki bankowe. W tym celu należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać opcję Edytuj:


Po dokonaniu zmian - zapisać ustawienia. 


Uwaga! Rachunki bankowe automatycznie importowane z banku nie podlegają edycji.