System księgowy dedykowany jest Użytkownikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z tym nie ma możliwości wprowadzenia pracownika do systemu. Istnieje jednak możliwość księgowania jego wynagrodzenia do kosztu. W tym celu należy przejść do zakładki faktur kosztowych i skorzystać z szablonu DW Wynagrodzenia i wybrać właściwą pozycję:


Koszt wynagrodzenia zostanie ujęty w kolumnie 12 KPiR.