Funkcja Uruchom proces kontroli miesiąca powoduje aktualizację wszystkich dokumentów księgowych w systemie w przypadku dokonania zmian ustawień bądź wprowadzenia/usunięcia faktur. W czasie procesu kontroli generowane są również deklaracje: ZUS DRA, JPK V7, VAT UE, VAT-9M, dowody wewnętrzne: amortyzacje środków trwałych, DW ZUS oraz różnice kursowe.