Zawieszenie działalności gospodarczej można wprowadzić w systemie w ustawieniach firmowych. W tym celu przy parametrze Okresy zawieszenia działalności należy wybrać przycisk Zmień i w otworzonym oknie wpisać właściwy zakres dat:Wprowadzenie zapisu uniemożliwi generowanie deklaracji we wskazanym okresie.