Deklaracja VAT jest związana z jednolitym plikiem kontrolnym w związku z brakiem obowiązku oddzielnego przesyłania tych dokumentów do Urzędu Skarbowego. W związku z tym zatwierdzenie deklaracji VAT odbywa się automatycznie podczas zatwierdzenia pliku JPK w zakładce JPKW tym celu należy skierować kursor na panel dokumentu i wybrać Zatwierdź: