Rachunek VAT Urzędu Skarbowego dostępny jest w zakładce ustawień firmowych w sekcji US:W celu pobrania rachunku należy wybrać z listy właściwy Urząd Skarbowy i skorzystać z opcji Wygeneruj. Numer zostanie pobrany na podstawie NIP firmy.